Varmtvandsbeholdere

 HVAD ER EN STANDARDINSTALLATION?

 

Dan Sundmand VVS nedtager og bortkører din gamle varmtvandsbeholder.

Den nye varmtvandsbeholder leveres og monteres.

Snavsfilter og afspærringsventiler påsættes efter leverandørens anvisninger.

De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.

Brugsvandssystemet gennemskylles med vand ved vandværkstryk, indtil urenhederne er fjernet.

Varmtvandsbeholderen/Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.

Købeloven sikrer dig 2 års reklamationsfrist på udført arbejde og leverede dele.

Udskiftninger eller reparationer foretages inden for normal arbejdstid.

 

Standardinstallation kræver:

at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.

at varmtvandsbeholderen anbringes på eksisterende plads.

at der ikke er isoleret med asbest.

at den gamle varmtvandsbeholder er væghængte (undtagen 200 l., gulvmodel).

 

VVB:

110 l. pris inkl. moms kr.         12.500,00

150/160 l. pris inkl. moms kr.   13.000,00

200 l. pris inkl. moms kr.         15.000,00

 

 

Nogle mulige pristillæg:

 

Kælderinstallation

Hvis din gamle installation er placeret i kælderen, og skal fjernes. 

 

Brugsvandscirkulation

Opsætning af pumpe til cirkulation på det varme vand.